Thiết kế và thi công shop Mỹ phẩm 58m2
Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 58㎡
Phong cách: Mỹ phẩm

Dollkiss là một chuỗi cửa hàng thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu. Dự án này nằm ở AEON MALL, Đại Lý, với diện tích 98 mét vuông. Mục tiêu thiết kế tập trung vào người tiêu dùng, tập trung vào các đặc điểm nhu cầu của các nhóm người tiêu dùng mục tiêu và kịch bản tiêu dùng hấp dẫn, và tạo ra các dịch vụ và bán hàng. Sản phẩm chăm sóc da một mảnh và cửa hàng kinh nghiệm trang điểm toàn diện.

 

 

32 thoughts on “Thiết kế shop mỹ phẩm 58m2

  1. ahang says:

    Thank for your writting! I have read through some similar topics! However, your article gave me a very special impression, unlike other articles. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *